Diocese of Jammu - Srinagar

Parishes

Name About Parish  
ST. EUGENE DE MAZENOD CHURCH, BASOHLI

PATRON: ST. EUGENE DE MAZENOD

FEAST DAY: JULY 26

YEAR OF ESTABLISHMENT: 1999

FOUNDER: REV. FR. JEY KUMAR

PARISH PREIST: 

ASST.PARISH PRIEST: REV. FR. JOSEPH SDM

OUR LADY OF FATIMA CHURCH, BISHNAH

PATRONESS: OUR LADY OF FATIMA

FEAST DAY: MAY 13

YEAR OF ESTABLISHMENT: 1983

FOUNDER: REV. FR. VARKEY T.J

PARISH PRIEST: REV. FR. SEBASTIAN VELANKANNI

HOLY TRINITY CHURCH, DANSL

PATRON: HOLY TRINITY

FEAST DAY: SUNDAY AFTER PENTECOST

YEAR OF ESTABLISHMENT: 1999

FOUNDER: REV. FR. JOSEPH KOOVAKAL

PARISH PRIEST: REV. FR. AMALA SINGH

INFANT JESUS CHURCH, HIRANAGAR

PATRON: INFANT JESUS

FEAST DAY: DECEMBER 28

YEAR OF ESTABLISHMENT: 1983

FOUNDER: REV. FR. VARKEY T.J

PARISH PRIEST: REV. FR. BENNY OFM CAP

 

ST. JOSEPH'S THE WORKER CHURCH, KALEETH

PATRON: ST. JOSEPH THE WORKER

FEAST DAY: MAY 01

YEAR OF ESTABLISHMENT: 1979

FOUNDER: REV. FR. MANUAL AUGUSTINE

PARISH PRIEST: REV. FR. MOHINDER PAUL

SACRED HEART CHURCH, KAUTHA

PATRON: SACRED HEART

FEAST DAY: FRIDAY AFTER CORPUS CHRISTI

YEAR OF ESTABLISHMENT: 1990

FOUNDER: REV. FR. AUGUSTINE NATTUNILAM

PARISH PREST: REV. FR. DOMINIC THECKENATH

ASST. PARISH PREIST. REV. FR. PETER PAUL

ST. PETER'S CATHOLIC CHURCH, LEH LADAKH

PATRON : ST. PETER

FEAST DAY : JUNE 29

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1889,1981

FOUNDER : FR. DANIEL KILTY MHM

PARISH PRIEST : REV. FR. BIJO MATHEW

ST. JOHN THE BAPTIST CHURCH, MANDAL

PATRON : ST. JOHN THE BAPTIST

FEAST DAY : AUGUST 29

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1994

FOUNDER : FR. JOSEPH FERNANDO

PARISH PRIEST : REV. FR. SHAIJU THOMAS MATTATHIL

 

PAVANATHMA CHURCH, MANWAL

PATRON : PAVANATHMA 

FEAST DAY : PENTACOST SUNDAY

YEAR OF ESTABLISHMENT : 2000

FOUNDER : FR. JOSEPH KOOVACKAL

PARISH PRIEST : REV. FR. EUGIN 

ST. FRANCIS XAVIER CHURCH, NAGRI-PAROLE

PATRON : ST. FRANCIS XAVIER 

FEAST DAY : DECEMBER 03

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1979

FOUNDER : REV. FR. VARKEY T.J

PARISH PRIEST : REV. FR. SOOSAI RAJAN

VELANKANNI MATHA CHURCH, NAGROTA

PATRONESS : OUR LADY OF VELANKANNI

FEAST DAY : SEPTEMBER 08

YEAR OF ESTABLISHMENT : 2001

FOUNDER : FR. JEY KUMAR

PARISH PRIEST : REV. FR. SANTHOSH ATHICKAL

ASSISTANT PARISH PRIEST : REV. FR. UPENDRA BASTARAY

OUR LADY OF ROSARY CHURCH, NEW PLOT

PATRONESS : OUR LADY OF ROSARY 

FEAST DAY : OCTOBER 07

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1989

FOUNDER : FR. PETER CELESTINE OFM CAP

PARISH PRIEST : REV. FR. ASWIN LEO MITRIOUS.C

ST. IGNATIUS OF LOYALA, POONCH

PATRON : ST. IGNATIUS OF LOYOLA

FEAST DAY : JULY 31

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1980

FOUNDER : FR. GEORGE KARAKUNNEL SJ

PARISH PRIEST : FR. GEORGE

ST. PETER'S CATHOLIC CHURCH, PREMNAGAR

PATRON : ST. PETER

FEAST DAY : JUNE 29

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1952

FOUNDER : FR. JOHN BOERKAMP MHM

PARISH PRIEST : REV. FR. KURIAKOSE THUDIANPLAKAL

ASSISTANT PARISH PRIEST : REV. FR. JAFAT MASIH

ST. MARY'S CHURCH, RAMKOT

PATRONESS : MOTHER MARY

FEAST DAY : SEPTEMBER 08

YEAR OF ESTABLISHMENT : 2003

FOUNDER : FR. JOSEPH KOOVAKAL

PARISH PRIEST : REV. FR. PREMFUL TIGGA

ST. PAUL'S CHURCH, RESHAM GARH

PATRON : ST. PAUL

FEAST DAY : JUNE 29

YEAR OF ESTABLISHMENT : 2004

FOUNDER : FR. VARKEY T.J.

PARISH PRIEST : REV. FR. S. JOSEPH 

ST. ANTONY OF PADUA , REASI

PATRON : ST. ANTONY OF PADUA

FEAST DAY : JUNE 13

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1995

FOUNDER : FR. SUCHIT PAUL IMS

PARISH PRIEST : REV. FR. ANAND KUMAR TIGGA

HOLY CROSS CHURCH, R.S. PURA

PATRON : HOLY CROSS

FEAST DAY : SEPTEMBER 14

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1974

FOUNDER : BRO. JEREMIAS AND FR. PAUL VATTAPPARA

PARISH PRIEST : REV. FR. JOSHY MATHEW

ASSISTANT PARISH PRIEST : REV. FR. XAVIER KUJUR

KRISTU JYOTI CHURCH, SAMBA

PATRON : KRISTU JYOTI

FEAST DAY : LAST SUNDAY OF THE LITURGICAL YEAR

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1986

FOUNDER : FR. VARKEY THENGANAKUNNEL

PARISH PRIEST : REV. FR. ROBIN CEREJO

HOLY FAMILY CHURCH, SRINAGAR

PATRON : HOLY FAMILY

FEAST DAY : FIRST SUNDAY AFTER CHRISTMAS 

YEAR OF ESTABLISMENT : 1896

FOUNDER : FR. WINKLEY MHM

PARISH PRIEST : FR. SURESH BRITTO

 

OUR LADY OF HEALTH CHURCH, SRINAGAR B.B. CANTT

PATRONESS : OUR LADY OF HEALTH CHURCH

FEAST DAY : SEPTEMBER 08

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1975

PARISH PRIEST : FR. SEBASTIAN NAGATHUNKAL

ST. THOMAS CHURCH, TRIKUTA NAGAR

PATRON : ST. THOMAS

FEAST DAY : JULY 03

YEAR OF ESTABLISHMENT : 2005

FOUNDER : FR. JOSE VADAKKEL

PARISH PRIEST : REV. FR. MANI CMI

ST. JUDE'S GARRISON CHURCH, UDHAMPUR

PATRON : ST. JUDE

FEAST DAY : OCTOBER 28

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1965

FOUNDER : FR. THOMAS MAKKAPARAMBIL

PARISH PRIEST : REV. FR. YESUDEEP SANDHU IMS

 

LITTLE FLOWER CHURCH, RAHMAT NAGAR, UDHAMPUR

PATRONESS : ST. THERESE OF LISIEUX

FEAST DAY : OCTOBER 01

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1994

FOUNDER : FR. THOMAS MAKKAPARAMBIL

PARISH PRIEST : REV. FR. YESUDEEP SANDHU IMS

ST. SEBASTIAN CHURCH, VIJAYPUR

PATRON : ST. SEBASTIAN 

FEAST DAY : JANUARY 20

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1989

FOUNDER : FR. MATHEW ULLAT OFM CAP

PARISH PRIEST : REV. FR. SHAIJU CHACKO 

 

ST. GEORGE CATHOLIC CHURCH, BATOTE

PATRON : ST. GEORGE

FEAST DAY : APRIL 23

YEAR OF ESTABLISHMENT : 2008

FOUNDER : FR. JOSEPH KOOVACKAL

PRIEST-IN-CHARGE : REV FR. SANTAN DIAS 

ST. MARY'S CHURCH, LAMBERI

PATRONESS : MOTHER MARY

FEAST DAY : JANUARY 01

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1994

FOUNDER : FR. JOSEPH UPPUMACKAL

PRIEST-IN-CHARGE : FR. PETER MAROTTICKATHADATHIL CMI

CHRIST THE KING CHURCH, NOWSHERA

PATRON : CHRIST THE KING

FEAST DAY : LAST SUNDAY OF THE LITURGICAL YEAR

YEAR OF ESTABLISHMENT : 1991

FOUNDER : BRO. JOSEPH MULAKAL CMI

PRIEST-IN-CHARGE : FR. GEORGE KALLUVARAPARAMBIL CMI